Moleküler Biyoloji Analiz Laboratuvarı

Çağdaş biyoteknoloji yöntemleri kullanarak gen veya genlerin bir organizmadan diğer organizmaya aktarılmasına “Gen Transferi”;  gen transferi sonucunda elde edilen yeni organizmaya ise “Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO)” adı verilmektedir.

Tarımsal üretimin arttırılması amacıyla yaygınlaşan GDO’lu tohumların kullanımı beraberinde ciddi sorunları getirmiştir.Tarımsal üretimin arttırılmasındaki iki ana hedef olan, sürdürülebilir tarım teknikleri ve verimliliğin arttırılması amacıyla (ki bunlar arasında hastalık, zararlılar ve ekolojik koşullara dayanıklılık başta gelmektedir), GDO ‘lu tohumların kullanımı yaygınlaşmıştır.  Fakat bu kullanım etik (doğal dengeye müdahale) ve sağlık (antibiyotik direnci, alerji gelişimi vb) konularında önemli soru işaretlerini beraberinde getirmiştir. Bu durum insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin biyolojik çeşitliliğini koruma amaçlı yasal uygulamaların doğmasına sebebiyet vermiştir.

Laboratuvarlarımızda yem ve gıda GDO Tarama (var/yok), Tip Belirleme ve Miktar analizleri yapılmaktadır. Bu analizler Real Time PCR yöntemi ile Uluslararası standartlara (ISO) ve Avrupa Birliği Referans Laboratuvarı (EURL) valide yöntemlere uygun olarak yürütülmektedir. Uygun altyapımız sayesinde süreklide değişen mevzuatlara hızlı adapte oluyor ve iş ortaklarımızı bilgilendiriyoruz.

Bunun yanı sıra; Et-tür tayini kapsamında, laboratuvarımız taklit/tağşişi tespit etmek ve hassasiyet gösterilen domuz DNA’sı aranması analizleri ile en ufak bir kontaminasyonu tespit edebiliyoruz.

Analizler ile ilgili teklif almak ister misiniz?