GMP

Gıda endüstrisi her geçen gün büyümekte ancak gıda güvenliği ve güvenilirliği konuları bu büyüme ayak uyduramamaktadır. Özellikle son yıllarda toplu beslenme üretim yerleri kaynaklı gıda zehirlenmeleri de bu durumu gözler önüne sermektedir.  Sürdürülebilir bir üretim ve marka imajı açısından işletmeler ‘’iyi üretim uygulamaları’’ konusunda kendilerini geliştirmeye başlamış ve hatta bu konuda profesyonel dış hizmetlerden yararlanmaktadırlar.

Tam da bu noktada yakından tanıdığımız mikro canlıların ne gibi olumsuz etkilere sebebiyet verebileceğini biliyor ve üretim tesislerinizi ‘’iyi üretim uygulamaları’’ işleyişine uygun dizayn ediyor ve oluşturduğumuz risk analizleri ve patojen izleme planları ile işletmelerinize değer katıyoruz.